Acte necesare

pentru lucrari de cadastru

Acte necesare

Actele necesare pentru lucrarile de cadastru pot suferi modificari in functie de modificarile legislatiei in vigoare si specificul lucrarii.

Intabulare

 • Actele de proprietate ale terenului: titlu de proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, etc. – in original sau copie legalizata;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copie xerox;
 • Certificat fiscal valabil eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite – in original sau copie legalizata;

Alipire / Dezlipire

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copie xerox;
 • Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara a imobilului - copie xerox
 • Acordul bancii privind dezmembrarea/alipirea (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Certificat de urbanism in cazul alipirilor (comasarilor) – indiferent de numarul imobilelor care se alipesc, iar in cazul dezmembrarilor, doar pentru dezmembrarile cu mai mult de 3 loturi (inclusiv) – in original;

Actualizare date cadastrale

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;
 • Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara a imobilului - copie xerox
 • Acordul bancii privind actualizarea datelor cadastrale (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Autorizatia de demolare si proces–verbal de receptie la terminarea lucrarilor de demolare – original sau copii legalizate
 • Actul administrativ specific (ex.: adeverinta emisa de primarie, autorizatia de construire), emis in conditiile legii - in original sau copie legalizata;

Planuri de situatie

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;
 • Certificat de urbanism – in original sau copie xerox;

PUZ / PUG / PUD

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;
 • Certificat de urbanism – in original sau copie xerox;

Apartamentari

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;

Trasari constructii / terenuri

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;
 • Copie documentatie cadastrala cu coordonate avizate - in cazul trasarii terenurilor;

Rectificari de suprafata

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;
 • Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara a imobilului - copie xerox;
 • Acordul bancii privind rectificarea suprafetei (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Declaratie notariala din partea proprietariilor cu privire la modificarea suprafetei - in original;

Inscrieri constructii in CF

 • Extras de carte funciara pentru informare – copie xerox;
 • Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor (BI / CI / certificat constatator – persoane juridice) – copii xerox;
 • Copia planului care a stat la baza înscrierii in cartea funciara a imobilului - copie xerox;
 • Acordul bancii privind inscrierea constructiei (doar daca terenul este ipotecat) – in original;
 • Autorizatia de construire - original sau copie legalizata;
 • Proces-verbal la receptia lucrarilor de construire - original sau copie legalizata;
 • Certificat fiscal valabil cu valoarea de impozitare a constructiei, eliberat de Primarie – Directia Taxe si Impozite – in original sau copie legalizata;
 • Certificat de edificare a constructiei - in original sau copie legalizata;
 • Certificat de performanta energetica - in original sau copie legalizata;